ความเป็นมาของเครื่องปั่นน้ำผลไม้

น้ำผลไม้ ถือเป็นน้ำที่สกัดจากผักและผลไม้ตามธรรมชาติ และถือเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์อย่างมากต่อระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายต่างกับเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ โดยคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายนั้นสามารถยกตัวอย่างได้ เช่น

  • ช่วยในเรื่องความจำและลดความเสี่ยงจากอาการอัลไซเมอร์
  • ป้องกันอาการจากการเจ็บป่วย ช่วยยับยั้งอาการการเกิดโรค
  • ช่วยบำรุงร่างกาย สายตา สมอง ให้ทำงานได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยในบำรุงผิวพรรณ เพื่อความสวยงามเพราะในน้ำผลไม้มีวิตามินจำนวนมากที่ดีต่อร่างกาย
  • ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเนื่องจากในน้ำผลไม้มีกากใยที่สูงและช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้

ด้วยประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพหลากหลายด้าน บวกกับกระแสความนิยมทางด้านการบริโภคน้ำผลและกระแสรักสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เครื่องปั่นน้ำผลไม้เกิดขึ้นมาเพื่อรับรองความต้องการในการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันตามไปด้วย โดยวันนี้เครื่องปั่นน้ำผลไม้มีความเป็นมาที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ (Blender) ได้มีการคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 โดยนักประดิษฐ์ชาวโปแลนด์ที่มีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อผลิตนมมอลต์ และได้ทำการจดสิทธิบัตรในปี ค.ศ.1922 ต่อมาได้มีการพัฒนาและจดสิทธิบัตรอีกครั้งในปีค.ศ.1933 หลังได้รับเงินทุนจำนวน 25,000 ดอลล่าร์ เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาอุปกรณ์จากนาย Fred Waring หลังจากนั้นได้มีการพัฒนารูปแบบและออกแบบเครื่องปั่นน้ำผลไม้ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมีการออกแบบเครื่องปั่นน้ำผลไม้ใหม่ โดยใช้ชื่อเรียกว่า เครื่องผสมมหัศจรรย์ (Miracle Mixer) ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้มีการพัฒนานวัตกรรมของเครื่องปั่นผลไม้ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น สามารถปั่นน้ำผลไม้พร้อมกับการบดหรือปั่นน้ำแข็งได้ หรือปั่นเมล็ดกาแฟห้เป็นผงได้ นับจากนั้นมา Warning Blender ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ส่งผลห้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ หรือ Warning Blender กลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในภาคธุรกิจ โรงพยาบาล ร้านค้า หรือใช้งานในครัวเรือน และได้รับการยอมรับกันมาอย่างกว้างขวางตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน